Kontakt

Sídlo spoločnosti nie je prevádzka!

 

Na 100 percent s.r.o.
Viničná 10
044 42 Rozhanovce

IČO: 46375368
DIČ: 2023355972
IČ DPH: SK 2023355972

Bankové spojenie:
číslo účtu: 292 586 7094/1100 Tatra banka a.s.
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2586 7094
SWIFT: TATRSKBX

tel.: 055/622 16 18
mobil: 0915 880 720 Orange
mobil: 0949 258 059 O2
e-mail: dovolenkovo@dovolenkovo.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sro, vložka č. 28490/V